Papudak @ Kuih Banjar, Warisan Yang Makin Pupus

Papudak atau kuih banjar, adalah kuih tradisional dalam masyarakat Banjar yang semakin sukar dijumpai kini.