LANGKAH 2 : LAMPIRKAN RESIPI ANDA DIBAWAH

Hendaklah menggunakan Email yang sama di langkah 1

Resipi anda hendaklah berformatkan jpg / png / pdf / docx / txt dan tidak belebihi 5MB

Gambar hendak berformatkan jpeg / jpg / png dan tidak belebihi 5MB